Wat doet een advocaat?

Een advocaat staat u bij met raad en daad. Doorheen de verschillende fases van uw leven kunt u in aanraking komen met justitie of het recht. Een advocaat begeleidt u dan doorheen het juridische doolhof dat ons recht en procedures soms kunnen vormen. Ook als u ondernemer bent, is advies en nauwe bijstand van een advocaat geen overbodige luxe. Een advocaat neemt u, hoe dan ook, beter te vroeg dan te laat.

Een advocaat adviseert, helpt, onderhandelt, bemiddelt en procedeert.

 

De advocaat als garantie voor kwaliteit.

Een advocaat is onderworpen aan strenge deontologische regels. Deze regels kan u nalezen in de Codex Deontologie voor Advocaten. Dit onderscheidt de advocaat ook van andere juridische dienstverleners en zorgt ervoor dat de kwaliteit kan worden gegarandeerd.

Ook tal van principes die de advocaat moet hanteren, zijn wettelijk verankerd. Een voorbeeld is het beroepsgeheim, dat een van de basiswaarden vormt van de advocaat.

 

Wat doet een advocaat?