Over ons

Wat is een balie?

In het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn ongeveer 1500 advocaten actief.

Advocaten zijn zelfstandigen en oefenen een vrij beroep uit. Toch maken ze deel uit van een Orde van advocaten. De balie, ook wel Orde van Advocaten genoemd,  groepeert dus alle advocaten die in een bepaald gerechtelijk arrondissement hun beroep uitoefenen.

De balie wordt geleid door een stafhouder en een raad van de Orde, dat zestien leden telt. Zij worden jaarlijks verkozen door alle advocaten aan de balie.

Het Nederlandstalig deel van België telt acht balies die lid zijn van de overkoepelende organisatie, de Orde van Vlaamse Balies (OVB).

De balie heeft een erg uitgebreid takenpakket, waarbij vooral het uitwerken van tweedelijnsbijstand een groot onderdeel vormt. De balie staat ook in voor tuchtbehandeling, permanente vorming, stageverplichtingen, controle derdengelden en toezicht op verschillende mandaten (zoals curator of bewindvoerder) die een advocaat kan opnemen. Een hele boterham dus.

Over ons