Stafhouder Antoine Van Eeckhout

Antoine Van Eeckhout werd op 19 juni 2018 verkozen tot de eerste stafhouder van onze balie. Antoine is geboren en getogen in Roeselare. Hij woont en werkt er nog steeds. Hij is getrouwd met Kaat  Vanthuyne, ook advocaat, en vader van drie zonen.

Antoine was stafhouder van de balie van Kortrijk tussen 2012 en 2014. Hij was ook ononderbroken lid van de raad van de Orde van de balie van Kortrijk sinds 2001, waarvan 8 jaar penningmeester, en ook lid van de algemene vergadering van de OVB sinds 2012.

Wat is een stafhouder?

De stafhouder is het hoofd van de Orde en wordt jaarlijks verkozen door leden van de balie. Hij staat in voor de dagelijkse werking van de Orde en vertegenwoordigt ook de Orde in contacten met de magistratuur, de overheid en andere Ordes.

De stafhouder bemiddelt in geschillen tussen advocaten onderling, tussen cliënten en advocaten en tussen rechtbanken en advocaten. Hij onderzoekt eventuele klachten tegen advocaten en brengt indien nodig advocaten voor de tuchtraad.

De stafhouder staat natuurlijk niet alleen om beleid te voeren aan een balie. Hij wordt daarbij geruggesteund en geholpen door de raad van de Orde. De stafhouder is de hoeder en de stuwer van de dynamiek van zijn balie. 

Stafhouder Antoine Van Eeckhout