Welkom Jasmine!

Vandaag is mevrouw Jasmine Devenyn gestart als juridische stafmedewerker aan onze balie.

Jasmine zal de stafhouder en de leden van de raad van de Orde ondersteunen bij de behandeling van deontologische geschillen, de contacten met de studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) onderhouden en onze afgevaardigden van de Algemene Vergadering van de OVB bijstaan waar nodig.

Wij wensen Jasmine van harte welkom en een boeiende invulling van haar functie!

Blijf op de hoogte