Maatregelen van de balie en justitie in verband met het coronavirus

Ondertussen zijn heel wat maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus, COVID-19, in te perken. Ook de balie West-Vlaanderen is alert op dit vlak en volgt alles nauwgezet op. Met onze advocaten als belangrijke actor binnen justitie, die zich vaak moet verplaatsen richting verschillende rechtbanken, zijn we alert én bezorgd over de toestand. Zeker als er verder wordt gewerkt.

Zodra er bijkomende of nieuwe maatregelen worden genomen, zal u daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gebracht.

Opgelet: er werd zaterdag 14/3 een bericht verspreid via HLN dat alle rechtbanken drie weken zouden sluiten in onze provincie.
De inhoud van dit bericht klopt niét en was zeker, bij het publiceren ervan, helemaal nog niet aan de orde. Enkel wat op onze coronapagina van ons baliemagazine HENRI staat, sluit aan bij de informatie die wij van de verschillende korpsoversten hebben ontvangen.

Blijf op de hoogte